Guidade turer

Under jubileumsåret 2012 har en mängd guidade promenader, bussturer och visningar med olika inriktningar genomförts efter önskemål från kommunmedborgarna. Vi hoppas att de har förmedlat en känsla för Sandviken både historiskt, i nutid och framtid.
En promenad återstår och den äger rum 28 september.

Nyhet!
Promenad med Janerik Bywall
Som en uppföljning till föredraget i maj tar Janerik Bywall, tidigare stadsarkitekt i Sandviken, oss med på en promenad genom centrala Sandviken. Du får ta del av stadsplanering och arkitektur fram till 1990-talet.
Fredag 28 september kl. 16.30
Samling 15 min. före, utanför Stadshuset, Odengatan 37. Längd ca 1 tim.

Anmälan
Där inte annat anges är alla turer kostnadsfria, men antalet platser begränsat.
Anmälan gör du enkelt via formulär under respektive tur eller till:

 • Turistbyrån i Sandviken, tel. 026-24 13 80
Öppettider: måndag—fredag kl. 9—13

Genomförda turer 2012
Stadspromenad — Sandviken, historia och nutid
Följ med på en guidad stadspromenad genom centrala Sandviken.
Samling: kl. 12.45 utanför stadshuset, Odengatan 37.
Promenaden tar ca 1 timme.

 • Promenad 8 maj
 • Promenad 9 maj
 • Promenad 10 maj
 • Promenad 15 september

Guidad visning av Sandviks utställning
I samband med 150-årsjubileet bjuder Sandvik i samarbete med kommunen in till gratis guidad visning av Sandviks verksamhet i den nya utställningen. Besökarna får en inblick i Sandviks värld och får se hur produkterna används i olika sammanhang över hela världen.
Lördag 15 september kl. 10, 12 och 14.  
Plats: Sandviks utställning, Storgatan 2
Visningen tar 1,5 tim.

Kanalvandring
Tillsammans med Bernt-Olov Andersson och teaterföreningen Valhall arrangerar ABF Kanalvandringar som en del av sitt 100 årsjubileum. I centrum för teatervandringarna står de arbetare som tog de första spadtagen till den kanal som blev grunden till dagens Sandvik och Sandviken.
Samling på gräsmattan vid Dal Britas-damm 15 minuter före vandringen.
Stigen längs Kanalen har på vissa sträckor begränsad framkomlighet för exempelvis rullstolar.
Pris 50 kr.

 • 8 september kl. 13.00
 • 8 september kl. 15.00
 • 9 september kl. 13.00
 • 9 september kl. 15.00

Guidade bussturer — Sandviken, historia och nutid
Följ med på en guidad bussresa genom centrala Sandviken och upp till Högbo Bruk.
Lördag: 8 september har vi nu satt in en extra tur på förmiddagen.
Samling: vid bussen utanför stadshuset, Odengatan 37.
Bussturen varar 1,5 tim.

 • 5 maj
 • 12 maj
 • 8 september fm.
 • 8 september em.

Guidade bussturer  — Sandvik AB
Nedanstående turer inom Sandviks industriområde har genomförts under sommaren 2012.

 • Busstur 9 juni
 • Busstur 30 juni
 • Busstur 18 augusti fm.
 • Busstur 18 augusti em.
 • Busstur 25 augusti

Hitta till den offentliga konsten
Under promenaden genom centrala Sandviken visas konstverk som vi många gånger passerar men kanske inte alltid uppmärksammar.
Samling: kl. 18.00 vid järnvägsstationen, Resecentrum.
Promenaden tar ca 1 timme.

 • Konstpromenad 19 juni
 • Konstpromenad 30 augusti

Stadens framväxt — Yttre Sandviken
Förre stadsarkitekten Janerik Bywall berättar om hur staden växer fram i samhällets regi, om stadsplanering och arkitektur i Sandviken fram till 1990-talet.
Datum: 30 maj.
Samling: kl. 18.00 i stadshuset, Odengatan 37.
Föredrag i kommunfullmäktigesalen.  

Se även kalendarium för jubileumsåret