Boken Livfjädrar om kvinnornas historia i Sandviken

Boken Livfjädrar skildrar i olika former kvinnors historia i Sandviken mellan åren 1862-2012. Boken är skriven av de lokala författarna Anna Jörgensdotter, Carolina Thorell och Helene Rådberg. Författare med rötterna i Sandviken som på olika sätt har påverkats av den tystnad som omgivit kvinnors erfarenheter.

I förordet skriver Tilda Maria Forselius
"En bok om Sandvikens kvinnor, från 1862 och fram till idag. Här möter vi berättelser om husmödrar, hembiträden, järnverksarbeterskor, förskollärare, affärsbiträden, sexualupplysare aoch politiska pionjärer.
Nu levande kvinnor och förmödrar som bara finns kvar som minnen.
I intervjuer, porträtt och dikter kommer de till tals."

Bokens namn kommer från en del av Sandvikens Järnverks historia. 1888 inreddes en särskild verkstad för tillverkning av fjädrar till klänningsliv, så kallade livfjädrar. Dessa fjädrar av stål bekläddes med papper eller tyg. På verkstaden, som inhystes i en vanlig arbetarbostad, arbetade företrädesvis kvinnor. Också verkmästaren var kvinna.

Carolina har bland annat mött några av dagens kvinnor i Sandviken och letat referenser på arkivet. Hon har även tittat i sin egen familj och tagit del av berättelser därifrån. Helene har ägnat tid åt den politiska historien och har exempelvis träffat arbetarkommunen och deras kvinnliga representanter samt tagit del av olika former av föreningsprotokoll. Anna har i sin tur fortsatt att leta i arkivet, och där hittat mängder med material.

Vid tre tillfällen under vintern/våren 2011 har de inbjudit kvinnor till samtal på biblioteket med olika teman;

  • Kvinnor i arbetslivet
  • Kvinnor och kreativitet
  • Kvinnor i föreningar och politik

Boken Livfjädrar släpps den 19 oktober.

Releasefest
Releasefest på Drottningen den 20 oktober.
Boken om Sandvikens kvinnors historia presenteras på en fest skapad av kvinnor med musik, uppläsningar m.m. från kl. 18.00.

Se också sida om Anna, Carolina och Helene

Livfjädrar omslag