Berättarryggsäcken

I samband med Sandvikens 150-årsjubileum genomför litteraturhusprojektet i samarbete med bl.a. Länsbibliotek Gävleborg Uppsala, Länsmuseet Gävleborg och Folkteatern Gävleborg projektet "Berättarryggsäcken".

En specialframtagen ryggsäck har fyllts med föremål, till vilka olika berättelser hör. Berättelserna finns nedskrivna samt inlästa på iPads. Berättelserna utspelar sig i Sandviken och ska skapa intresse för lokalhistorien, samtidigt som de ska inspirera barnens eget berättande.

Den medföljande handledningen ger inspiration och vägledning till hur man kan arbeta med materialet.

Berättarryggsäcken riktar sig i första hand till barn i åldrarna 5-12 år.

Frågor besvaras av projektledare
Karin Forsgren Anderung, Tel: 026-24 16 35

Uppdaterad information om Berättarryggsäcken hittar du på: litteraturhusprojektet.se/berattarryggsacken

Berättarryggsäcken