Historiska skrifter, tidningar och böcker

Här hittar du några intressanta böcker och historiska skrifter där du kan få veta mer om Sandviken och vår historia.

Lokala E-böcker

Brobyggaren Sigrid

Om medmänsklighet och samhällsbyggande i Sandviken
under den svenska industrialismens tillkomst
Redaktör Gillis Andersson, 2007
Boken "Brobyggaren Sigrid" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gästrikland och Järnet

Gillis Andersson tecknar en samlad bild av järnhanteringens 2000-åriga historia i Gästrikland. Brukspatronen och karolinen Hans Hierta, hans efterföljare G. F. Göransson och Sandvikens tillkomst samt Sandvik AB:s utveckling ägnas särskilt intresse i de sista kapitlen av boken.
Boken "Gästrikland och Järnet" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sandviken under den äldsta tiden

Förslag angående Jernvägs anläggande mellan Falun och Gefle, 1854

Gefle-Dala Järnväg började byggas i Gävle 1855 och kom till Jädrans station strax väster om Sandviken 1856, öppnade till Kungsgården 1857, Storvik och Hofors 1858 och slutligen 1859 i ett av Sveriges första järnvägsbyggen med slutstation Falun.
Förslag om järnvägens anläggande Pdf, 8.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8.2 MB)

Minnesblad Bessemermetodens genomförande 1858-1883

I samband med bessemermetodens 25-årsjubileum 1858-1883 lät Sandvikens Jernverks AB framställa en minnesskrift vilken även illustrerades med några ljustryck av J. Jaeger, Stockholm.
Minnesblad 1883 Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.1 MB)

Några bidrag till Sandvikens historia tiden 1862-1868 samlade av Sigrid Göransson 1912

Först publicerades Sigrid Göransson sin historia om Sandviken från den äldsta tiden 1862-1868 i Sandvikens tidning mars-juli 1912 och sedan trycktes ett häfte som såldes till förmån för Föreningen Hemarbete.
Sandvikens historia 1862-1868 Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.9 MB)

Styrelseberättelse för Högbo stål- och Jernverks AB, 1862-1863

Högbo stål- och Jernverks AB och dess första styrelseberättelse 1862-1863, tryckt i Stockholm inför 50-årsjubileet av Bessemermetodens genombrott 1858. Berättelsen avsser främst Sandvikens bruk som anlades vid västra stranden av Sandviken av Storsjön.
Styrelseberättelse Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Om Sandviken i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon 1865

Om Sandviken 1865 med text tidigare införd i tidningen Aftonbladet under augusti månad 1864. Ur Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, 6:e bandet. Stockholm 1865
Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.4 MB)

Sverige. Illustrerad handbok för resande, andra upplagan 1873 av Gustaf Thomée (1811-1867).

Denna populära resehandbok kom ut i sin första upplaga 1866 och artikeln här handlar om Gefle-Dala järnvägen som anlades 1855-1859 med Gävle som startpunkt och slutstation Falun. Omtalas gör i synnerhet Sandvikens station, men även Kungsgårds station och Storvik station som då var beläget i korsningen med landsvägen mellan Hedemora och Gävle.
Om Gefle-Dala Järnväg, ur Illustrerad handbok för resande Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.6 MB)

Liksom i artikeln om Storvik i Gefle-Dala järnväg antas Storviks station i artikeln om Norra Stambanan få stor betydelse. Vid Norra Stambanans ankomst till Gefle-Dala järnväg 1875 hade man bestämt sig för att anlägga Storviks station på byn Lillviks mark och där är den belägen än idag.
Om Storviks station, ur Illustrerad handbok för resande Pdf, 958.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 958.4 kB)

Svenska industriens män, 1875

Svenska industriens män utgavs 1875 och i denna finns en bl.a. litografi på Göran Fredrik Göransson och till denna finns en beskrivande text.
Svenska industriens män Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Ny Illustrerad Tidning nr 31,

utgiven den 4 augusti 1883

Tidningen gavs ut år 1883 då var det 25-årsjubileum för Bessemermetodens genomförande. Inkommen till "Stadens arkiv" (blyertsnotering högst upp på första sidan)
Ny Illustrerad tidning Pdf, 7.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 7.6 MB)

Ny Illustrerad Tidning nr 20

utgiven den 19 maj 1900

Minnesord över konsul Göran Fredrik Göransson (1819-1900)
Ny illustrerad tidning 1900 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.4 MB)

Sandviken på 1870-1880 talen

Några anteckningar ur minnet av Sigrid Göransson, 1948
Sandviken på 1870-1880 talen Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.8 MB)

Minnesanteckningar av Sigrid Göransson 1949

-Minnesanteckningar, sid 2
-Min far (En brukspatron), sid 16
-Sjukvården i Sandviken genom tiderna, sid 19
-Minnen från fattigvårdsarbetet i Sandviken under tiden 1909-1936, sid 23
-Valborgsmässoafton 1949, sid 29
Minnesanteckningar 1949 Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8.1 MB)

Göran Fredrik Göransson - Ett hundraårsminne 1819-1919

Minnesskrift från minnesfesten den 20:e januari 1919, hundraårsdagen efter Göran Fredrik Göranssons Födelse
Skrift tryckt i 100 exemplar
Minnesskrift - Göran Fredrik Göransson Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

Hemma i Sandviken och ute i världen. Minnen berättade av Karl Fredrik Göransson, 1961

Bruksdisponenten Karl Fredrik Göransson (1879-1960) var sonson till järnverkets grundare konsul Göran Fredrik Göransson. Här är minnen av honom förmedlade av Carl Björk och publicerade i årsskriften "Från Gästrikland" 1961 med en efterskrift av Folke Hedblom. Bilderna som illustrerar artikeln hämtades ur familjen Göranssons släktarkiv och Sandvikens stads bildarkiv.
Minnen berättade av Karl Fredrik Göransson Pdf, 13.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 13.8 MB)

Samhällsbyggande och turism

Cirkulär till föräldrar och målsmän m.fl inom Högbo församling, 1903

Det står att läsa om "förderfliga oarter" bland Sandvikens bruksungar i detta cirkulär som Högbo församling lät trycka 1903.
Kyrkan hade genom skolrådet i församlingen ansvar för skolan 1863-1931 och den kommunala folkskolestyrelsen tillkom 1932.
Cirkulär 1903 Pdf, 869.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 869.4 kB)

Ordningsstadga för slakt eller korvfabrikation samt kötthandel, 1906

Ordningsstadga på för yrkesmässigt utövande av slakt eller korvfabrikation samt för kötthandel inom Högbo socken antagen av Högbo kommununalstämma den 27 mars 1906. Genom Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Gefleborgs län resolutionen den 27 juni 1906 fastställdes denna ordningsstaga. Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Gävleborgs län det är den gamla benämningen på landshövdningen.
Ordningsstadga för slakt m.m. 1906 Pdf, 732 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 732 kB)

Sandvikens badinrättning, 1908

Sandvikens badinrättning invigdes 1897, uppfördes av järnverket och här skildras verksamheten i en liten folder 1908, tryckt vid "Bröderna Rosenlöf, Kungsgård."
Läkaren F.M. Melin skriver "Omsorgen om hälsans bevarande krärfver ovilkorligen af oss ett bad en gång hvarje vecka."

Badinrättningen som låg vid det gamla torget i Sandviken var det andra varmbadhuset i Sverige.
Sandvikens badinrättning Pdf, 539.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 539.6 kB)

Gefle-Postens jultidning 1910, artiklar om Högbo och Sandviken:

-Det kommunala livet i Högbo
-Sandviken, sett med en medicinmans ögon
-Musiklivet i Sandviken
-Egnahemsrörelsen i Sandviken
Gefle-Postens jultidning, artiklar om Högbo och Sandviken Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.9 MB)

Murgårdsskolan, program för invigningen, 1915

Murgårdsskolan invigdes den 26 september 1915 och det var den första skolan inom bruksområdet som inte utfördes av järnverket. Skolrådet i Högbo församling stod som uppdragsgivare och skolrådet var ett organ inom svenska kyrkan. Arkitekt Georg A. Nilsson anlitades för att rita Murgårdsskolan och totala kostnaden var 293.300 kronor.
Murgårdsskolan, 1915 Pdf, 163.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 163.9 kB)

Kommunal handbok, 1920

Kort översikt av kommunalförvaltningen i Högbo och förteckning över ledamöter i kommunala nämnder  och styrelser, kyrko- och skolråd.
Med annonser från Sandviken.
Kommunal handbok, 1920 Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.1 MB)

Utredning om Sandvikens samhällsbildning 1924

Utredning och yttrande i ärende angående ifrågasatt stadsform under landsrätt för vissa delar av, eventuellt hela Högbo socken samt angränsande delar av Ovansjö socken i Gävleborgs län eller annan lämplig samhällsbildning därstädes av Ernst Ahlinder 1924.
Utredning om Sandvikens samhällsbildning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)

Brandordning och brandkårsreglementen 1924

Brandkår och "Till skydd mot vådeld inom Sandvikens Jernverks Aktiebolags verkstäder och bostadsområden..." och räddningstjänsten/brandkåren övergick i offentlig drift, då till Sandvikens stad, så sent som 1 april 1962.
Brandordning och brandkårsreglemente Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8.5 MB)

Invigning av Nya Samrealskolebyggnaden, 1937

Samrealskolebyggnaden vid Murgårdsområdet och här ses invigningsprogram, rektor Martin Rehnbergers tal och ett kantat framfört av lärare och elever vid skolan den 10 januari 1937.
Invigning av nya Samrealskolebyggnaden, 1937 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)
Artikel ur Tidning för Sveriges läroverk, nr 3 1937 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)

Tidningen Idun, nr 31 1937

Sandvikens järnverk firade 1937 75-årsjubileum och i detta reportage uppmärksammar tidningen Idun Sigrid Göransson i Sandviken.
Idun, 1937 om Sandvikens fröken Sigrid Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.5 MB)

Utredning om sammanslagning, 1938

Utredning rörande eventuell sammanslagning av Sandvikens köping och Högbo socken 1938
Utredning om sammanslagning 1938 Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.3 MB)

Tidningen Idun Julnummer, 1938

Nu är det jul igen - i Sandviken: En artikel där bl.a. Sandvikens "fröken Sigrid", Sigrid Göransson, berättar julminnen.
Idun julnummer 1938 Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.1 MB)

Svenska folkskolans 100-årsjubileum, 1942

Svenska Folkskolan firade 100-årsjubileum 1942 och det firades i Sandviken med en jubileumsfest på Jernvallen. Liksom på andra orter var det företaget som stod för många samhällsfunktioner och skolan i Sandvikens brukssamhälle var inget undantag. Sandvikens jernverks AB använde först en av dem inköpt bondgård till skola. Det var den s.k. Lass-Ollasgården som en följd av laga skiftet i Västanbyn 1848 blev utflyttat till byns utmarker invid Sandviken av Storsjön.

I detta häfte ges en kortfattad historik med de viktigaste händelserna i Sandvikens skolor inom det gamla bruksområdet alltifrån 1860-talets första skola i Lass-Ollas, vidare det första egentliga skolhuset 1873 invid Bredkanalen, nu Dal-Britas damm, så kom de båda Hyttgatsskolorna 1883 respektive 1896, goss- och flickslöjden hade egna lokaler och gymnastikhuset tillkom 1905.  Sandvikens bruksområde utgjorde ett eget distrikt och järnverket ansvarade för undervisningen t.o.m. 1908 och därefter drevs folkskoleundervisningen i offentlig regi.
Folkskolan 100 år, 1942 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.1 MB)

Krönikespelet om Sandviken, 1943

Sandvikens stad bildades 1 januari 1943 och dagen innan på nyårsaftonen spelades på Valhalla "Krönikespelet om Sandviken" som anordnades av Sandvikens stadsbildningskommitté i samarbete med Sandvikens kommunala bildningsutskott.
Krönikespelet om Sandviken, häfte Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.5 MB)
Krönikespelet om Sandviken, minnesbok Pdf, 9.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9.7 MB)

Bildreportage från Sandviken, 1943

Ett bildreportage från Sandviken 1943 samma år som Sandviken blev stad. Denna skrift utgiven av Sandvikens Jernverks AB handlar om företaget och samhället omkring detta i Sandviken.
Bildreportage från Sandviken Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.4 MB)

Livsmedelskonsumtion i arbetarhushåll 1944

Undersökning av individuell livsmedelskonsumtion i arbetarehushåll vid Sandvikens järnverk år 1944. Författad av Carin Boalt och Yngve Zetterman och utgiven av Industriens utredningsinstitut, Stockholm 1946.
Livsmedelskonsumtion 1944 Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.9 MB)

Sandviken planerar sin bostadsförsörjning, 1945

En undersökning av stadens befolkningsutveckling, bostadsförhållanden och framtida bostadsbehov under åren 1940-1960. På uppdrag av Sandvikens Stads Bostadskommitté
utförd av Svenska Riksbyggen. 1945
Sandviken planerar sin bostadsförsörjning Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.9 MB)

En orientering om Sandviken, 1946

Stadsingenjören Thure Lydig i Sandviken i Sandviken höll ett föredrag om Sandvikens utveckling vid Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årskongress 1946.
Expert inom det kommunaltekniska området låter stadsingenjören historien börja 1862 och han avhandlar kortfattat gatunätet, bebyggelsen, vattenförsörjningen och avloppsfrågan m.m.
En orientering om Sandviken, 1946 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Vägvisare över Sandviken, 1946

Utgiven av S Cedergren och E Söderlund och den upptar kort historik, gatuförteckning, parker och planteringar, torg och öppna platser, officiella institutioner m.m. samt adresskarta över staden.
Vägvisare över Sandviken, 1946 Pdf, 7.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 7.1 MB)

Hemmet och fritiden i Sandviken

Broschyr utgiven av Sandvikens Jernverks AB 1947 samt denna upplaga år 1951.
Under efterkrigstiden var det stundtals brist på arbetskraft och det gällde det att vara en attraktiv arbetsgivare och då försökte man locka med goda fritidsaktiviteter och en väl fungerande samhällsservice och vid denna tid i mitten av 1900-talet hade samhället främst kommunen och landstinget övertagit en stor del av de samhällsuppgifter som företaget tidigare skötte.
Inledning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)
Hemmen Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.8 MB)
Fritid och kulturliv Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)
Idrott och friluftsliv Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.9 MB)
Officiella institutioner och välfärdsinrättningar Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.9 MB)
Skolor Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

Norrland ger - artikel om Sandviken, 1951

I tidskriften "Norrland ger", årgång 2 1951, tecknar borgmästare K. E. Nygren sin bild av Sandviken: Stålstaden.

Sandvik Coromant bergborrar låter göra reklam för sig och den internationellt erkända "Swedish Method". Den lanserarades av Atlas Diesel med lätta borrmaskiner och Sandvik Coromants bergborrar.
Norrland ger, 1951 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.4 MB)

Turistbroschyr över Sandviken från 1953

Turistbroschyr över Sandviken 1953 med illustrationer av konstnären Manne Östlund.
Turistbroschyr Sandviken från 1953 Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.4 MB)

Ritningar och beskrivning av Daghemmet Malmgården 1955

Det första kommunala daghemmet i Sandviken öppnades invid Hyttgatsbron söder om Kanalen som rinner genom Sandviken. Daghemmet Malmgården inrymde även Sandvikens konsthall från 1955 till det att Sandvikens Konsthall öppnades 1972 invid Folkets Hus som invigdes 1974.
Beställare: Sandvikens stad
Ritningar och foto: Gösta Åbergh, arkitekt SAR
Ritningar och beskrivning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.3 MB)

Invigningsmiddag av lasarettet, 1957

Lasarettet i Sandviken har även det ett förflutet i Sandvikens järnverk. Företaget stod för sjukvården i samhället via Sandvikens sjukstuga som var i drift till 1957.

Staden gillade detta, tog tillfället i akt att fira med en större middag och på menyn trycktes inte bara statistiska uppgifter om Sandviken utan även med det allra senaste från Allsvenskan!
Invigningsmiddag lasarettet Pdf, 208.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 208.4 kB)

Söderman & Söner AB, 1957

Anders Söderman föddes i Bergvik Hälsingland 1873 och han flyttade 1907 till Sandviken och öppnade då egen byggnadsfirma. Efter grundarens frånfälle 1947 bildades trädde fyra söner in i ledningen för firman som 1956 blev Söderman & Söner AB. Detta byggföretag har kommit att förknippas med Ralph Erskines arkitektur i Sandvikens kommun både i Hammarby från 1947 och i Sandvikens tätort från 1962.
Söderman & Söner AB, 1957 Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8.7 MB)

Turistbroschyr för Högbo Bruk 1959

Turistbroschyr om Högbo bruk som Gästriklands sommarparadis 300 år efter privilegiebrevet för Högbo bruk år 1659.
Turistbroschyr Högbo Bruk 1959 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Högbo Gamla herrgård 1959

Författaren till denna skrift K. E. Nygren, kommunalborgmästare i Sandviken, var även VD för Högbo bruks AB vilket förvärvades av Sandvikens stad 1945.
Broschyr Högbo Gamla Herrgård Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.9 MB)

Turistbroschyr från 1959

Sandvikens stad gav 1959 ut denna turistbroschyr där man vill lyfta fram det moderna Sandviken.
Turistbroschyr 1959 Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.4 MB)

Från ödemark till industristad. Årsringar i Sandvikens bebyggelsehistoria, 1960

Ur årsskriften "Från Gästrikland" 1960. Carl Björk som var lokalredaktör på Arbetarbladet i Sandviken tecknar här bilden av samhällets framväxt alltifrån början 1862.
Från ödemark till industristad Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 7.8 MB)

Byggnadsfirman Anders Diös AB

Anders Diös föddes i Våmhus i Dalarna 1891 och han bildade Byggnadsfirman Anders Diös i Sala 1921 och verksamheten flyttade 1928 till Uppsala. Byggnadsverksamheten i Sandviken började 1948 då Diös uppförde en kontorsbyggnad på Åsgatan 1 åt Sandvikens järnverk. Under 1950- och 1960-talen byggde Diös på uppdrag av järnverket, staden, landstinget och de lät även uppföra affärs- och flerbostadshus i centrum samt byggde villor och radhus i Lassas hage.

Här redovisas byggverksamheten i Sandviken i två skrifter författade av Carl Björk. Det är främst "Anders Diös bygger i Sandviken" med underrubriken "Från jordkula till höghus" som redovisar byggenskap de t.o.m. år 1959. En kortare uppföljning finns i en skrift som ägnades de orter som sorterade under Diös kontor i Gävle: "Anders Diös bygger i Gävle, Sandviken, Söderhamn, Söderfors, Hofors, Hallstavik, Karlholm."
Anders Diös bygger i Sandviken, 1959, s. 1-33 Pdf, 8.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8.3 MB)
Anders Diös bygger i Sandviken, 1959, s. 34-51 Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.2 MB)
Anders Diös Bygger... 1961 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.2 MB)

Sandvikens stads yrkesskola, 1961

Sandvikens stads yrkesskola var en statsunderstödd kommunal yrkesskola. Här ses ett prospekt om undervisningen 1961. Yrkesskolan var i första hand avsedd för elever från Sandviken och närliggande kommuner, men till Restaurangskolan, Tekniska skolan och yrkeskurserna var det även riksintagning. Yrkesskolorna var 1961 indelade i husmodersskola, restaurangskola, handelsskola och teknisk skola.
Sandvikens stads yrkesskola Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.3 MB)

Adresskarta över Sandviken 1962

Adresskarta över Sandviken 1962 och detta år bildades det kommunala bostadsbolaget Sandvikenhus, då som allmännyttig bostadsstiftelse. Brandkåren övergick den 1 aprill 1962 i kommunal regi efter att den tjänsten tidigare erhölls från järnverket.
Adresskarta 1962 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)

Skolornas musikkårer 10-årsjubileum 1953-1963

under ledning av Börje Källgren Sandviken.
Skolornas musikkårer Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

Skolor och utbildningsvägar, 1964

Broschyren "Skolor och utbildningsvägar i Sandviken" trycktes 1964 och läsåret 1963/64 började en succesiv avveckling av folkskolan och nya grundskolan som då omfattade årskurserna 1-5. Samtliga elever i Sandvikens stad erbjöds fria skolmåltider sedan Centralköket vid Murgårdsskolan tillkommit.

Utöver stadens skolor och Högre allmänna läroverket i Sandviken ges beskrivningar för Sandvikens stads yrkesskola och landstingets skolor som var Sandvikens särskola och Centrala verkstadsskolan. Överstyrelsen för yrkesutbildning anordnades  kurser för vissa yrkeskategorier. Industriskolan startades av järnverket 1943. Bland studieförbunden var det främst inom ABF:s och TBV:s lokalavdelningar som fritidsstudier anordnades och TBV anordnade även realskole- och gymnasiekurser.
Skolor och utbildningsvägar 1964 Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.1 MB)

Informationsbroschyr om Sandvikens stad 1965

Text: signaturen "Betula" d.v.s. Carl Björk.
Teckningar: Hans Lindblad.
Informationsbroschyr 1965 Pdf, 7.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 7.1 MB)

Sandvikens stadsförvaltning 1968

Informationsskrift om Sandvikens stadsförvaltning, 1968
Sandvikens stadsförvaltning Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.3 MB)

Vuxenutbildningen i Sandviken, 1968

Vuxenutbildningen i Sandviken bedrevs från början 1968 vid gymnasieskolan i Sandviken.
Vuxenutbildningen i Sandviken, 1968 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Från Gästrikland. Om Kanalen, 1968

Skildring om kanalen genom Sandviken från grävningen 1862 till vändningen under slutet av 1960-talet publicerad i årsskriften "Från Gästrikland" 1968. Kanalens vatten rann förr i nord-sydlig riktning från Jädraån mot Storsjön men efter drygt 100 år vändes vattenflödet i Kanalen. Författaren Yngve Terenis var chef vid Byggnadsavdelningen i Sandvikens Jernverks AB.
Från Gästrikland. Om kanalen Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.6 MB)

Sandviken min hembygd, 1969

Lågstadieläraren folkskolläraren Magda Wallin skrev 1969 en hembygdsbok för klass 3 i grundskolan i Sandvikens stad.

Efter kommunsammanläggningen 1971 fanns behov av en ny upplaga av hembygdsboken och Sandviken min hembygd, 1974 utvidgades till att omfatta hela Sandvikens kommun. Då tillkom utöver Magda Wallin som författare även bidrag från Tord Andersson, Anna-Britt Axelsson, Bengt Hellman, Joel Järbing, Elisabeth Sandberg, Karin Sundelius och Ingemar Svensson  
Sandviken min hembygd, 1969 Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.3 MB)
Sandviken min hembygd, 1974 Pdf, 13.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 13.1 MB)

Om Högbo bruks tillkomst, 1969

Om Högbo bruks tillkomst av Göransson-Magnussonättlingen Margit Hellgren, dotter till Elisabeth och Tord Magnusson.
Om Högbo bruks tillkomst, 1969 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

Den nya kommunen Sandviken, 1970

Sandvikens kommun bildades 1 januari 1971 genom sammanläggning av Sandvikens stad, Järbo kommun, Ovansjö kommun, Storviks köping, Årsunda kommun och Österfärnebo kommun.
Informationsfolder, 1970 Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.3 MB)

Historielärarnas förenings årsskrift, 1975

Högbo Bruk. Kultur och rekreation
Kommunalrådet Gösta Sandin tecknar en bild av Högbo bruk, illustrerad med teckningar av Eigil Thorell.
Översiktligt beskrivs bruket alltifrån 1600-talet, stadens köp 1945 och restaueringen av bruket samt kommunala satsningar för kultur och rekreation.  
Historielärarnas förenings årsskrift Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)

Sandvikens badhus - Parkbadet, 1977

Sandvikens första kommunala badhus invigdes 1976 och det kom att kallas Parkbadet efter dess placering invid den nyanlagda stadsparken i  Sandviken och det brann 1991.
Det första varmbadhuset i Sandviken byggdes av järnverket och invigdes 1897.
Sandvikens badhus, 1977 Pdf, 839.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 839.8 kB)

Storgatan i Sandviken, 1978-79

Elvert Eriksson med "Elvert:s bildarkiv" gav på eget förlag 1978-1979 ut ett arbete i tre delar: Storgatan i Sandviken.
Storgatan i Sandviken, del 1 Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.4 MB)
Storgatan i Sandviken, del 2 Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9 MB)
Storgatan i Sandviken, del 3a Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8 MB)
Storgatan i Sandviken, del 3b Pdf, 10.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10.2 MB)

Hantverkare och småindustri i Sandviken, 1979

Hantverkare och småindustri i Sandviken, artikel av Elvert Eriksson i årsskriften "Från Gästrikland" 1979.  Här står att läsa om bl.a. bagare, fältskärens rakstuga, sadelmakare, handskfabrikör, Sandvikens Dissousgas AB (AGA), rakbladsfabriken AB Svensk Rakklinga (senare Swing) och Elektro-Montage AB samt Sandvikens näst största industri under många år See Fabriks AB verksamt 1895-1960, Västra Verken inom Sandviks industriområde.
Hantverkare och småindustri Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.9 MB)

Sandvikens centrum, 1982, 1983

Planer på gågator fanns det i Sandviken redan på 1960-talet och planerna kom att förverkligas först i början av 1980-talet och invigning skedde 1984 när hela gågatusystemet Hyttgatan-Köpmangatan var utbyggt.
Domusvaruhuset som senare byggts om till en centrumgalleria invigdes 1982.
Sandvikens centrum 1982 Pdf, 844 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 844 kB)
Sandvikens centrum 1983 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Biblioteksutvecklingen i Sandviken

Stefan Petrinis magisteruppsats som beskriver och analyserar biblioteksutvecklingen i Sandviken. Undersökningsperioden inleds 1865, i och med det första dokumenterade biblioteket, och avslutas 1945, fyra år efter kommunaliseringen av ortens bibliotek.
Biblioteksutvecklingen i Sandviken Pdf, 315 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 315 kB)

Föreningslivet i Sandviken

Kooperativa Mjölkföreningen "Ceres" tjugufem år 1907-1932

Skrift om Kooperativa Mjölkföreningen "Ceres"
Kooperativa mjölkföreningen Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 7.8 MB)

Sandvikens kooperativa kvinnogille 1907-1957

Jubileumsskrift från Sandvikens kooperativa kvinnogilles 50 års jubileum 1957
Sandvikens kooperativa kvinnogille Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.2 MB)

Konsumentkooperationen i Sandviken under ett halvt sekel, av Walter Sjölin, 1935.

Här står att läsa om Högbo handelsaktiebolag, Grundbo handelsaktiebolag, Sandvikens hyttarbetares varuförmedling, Sandvikens kooperativa handelsförening m.fl. kooperativa föreningar alltifrån 1883, samt Förenade handelsaktiebolaget och Sandvikens konsumentförening.
Konsumentkooperationen, 1935 Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.4 MB)

Tio års bygge Sandvikens konsumentförening, 1945

Informationsskrift från Sandvikens konsumentförening Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

Litterära Sällskapets jultidning 1906

Litterära Sällskapet i Sandviken var verksamt från 1905-1922 och ett avslutande sammanträde hölls 1932.
Jultidning från 1906 har rättelser och korrigeringar av F. V. Samuelsson år 1910.
Litterära sällskapets jultidning, del 1 Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 11.5 MB)
Litterära sällskapets jultidning, del 2 Pdf, 14.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 14.6 MB)

Invigningsprogram för Sandvikens idrottsplats 1924

Sandvikens Idrottsplats byggdes 1921-1924 och blev senare känd som "Norra IP" efter tillkomsten av idrottsanläggningen Jernvallen.
Invigningsprogram 1924 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.6 MB)

Jernvallen och övriga idrottsanläggningar i Sandviken 1946

Jernvallen drevs av den ekonomiska föreningen Idrottens främjande u.p.a. vilken bildades 1936 och Sandvikens Jernverks AB var huvudägare.  För en symbolisk krona blev Sandvikens stad 1960 ägare till Jernvallen, Norra Idrottsplatsen, Hedåsbadet och Sörtuttsbadet.
Broschyr 1946 samt kompletteringar 1955 Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.9 MB)

Sandvikens kontoristförening 1916-1926

Historik över Sandvikens Kontoristförenings första tio år. År 1925-1926 färdigställde kontoristföreningen ett semesterhem vid Storsjön i Årsunda på lägenheten Solstrand i Lunds by. Idag är det mer känt som Sjösunda vid Strandbaden.
Historik, Sandvikens kontoristförening, 1926 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Sandvikens luftskyddsförening och civilförsvar, 1949

I början av 1939 bildades Sandvikens luftskyddsförening som en del inom civilförsvaret och här ses stadbokhållare I. Brandt minnesanteckningar i samband med tioårsjubileet 1949.
Sandvikens luftskyddsförening och civilförsvaret, 1949 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.8 MB)

Sandvikens hemvärn 1940-1950

Hemvärnets förutsättningar och uppkomst, Hur Sandvikens hemvärn grundades, Tio år med Sandvikens hemvärn, Jublileumsfesten på Valhalla
Sandvikens hemvärn 1940-1950 sid 1-20 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.8 MB)
Sandvikens hemvärn 1940-1950 sid 21-42 Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.5 MB)
Sandvikens hemvärn 1940-1950 sid 43- Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.4 MB)

ABF Sandviken 1914-1964

ABF firar 100 år nationellt 2012 och de har varit verksamma i Sandviken sedan 1914.
Historiken till 50-årsjubileet är sammanställd av Ingvar Sundberg.
ABF Sandviken historieskrift Pdf, 9.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9.5 MB)

Sandviken - Sommarmötesnummer av tidningen Ärkestiftet 1932

Tidningen Ärkestiftet utgives genom ärkestiftets ungdomsråd. Sommaren 1932 utgavs ett nummer om Sandviken.
Sandviken - Sommarmötesnummer av tidningen Ärkestiftet 1932 Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9.4 MB)

Sandvikens järnverk

Sandviken på Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897.

Sandviken på Stockholmsutställningen, häfte Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.1 MB)
Utställningen i stockholm, bok Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.5 MB)

Sandvikens Jernverk AB, 1924

Kortfattad beskrivning över Sandvikens Jernverks AB, 1924
Sandvikens Jernverk AB, 1924 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)

Sandviken. Sandvikens Jernverks AB, bilder 1924.

Vad är Sandviken? Det försöker bruksdisponenten K.F. Göransson besvara i denna rikt illusterade skrift. Visar järnverkets olika verksamhetsområdet i Sandviken och tjänstemanna- och arbetarebostäderbostäder samt egna hem, vidare Valhalla, badhuset, tvättinrättningen, tvättinrättningen och Sandvikens Idrottsplats (senare Norra Idrottsplatsen).
Sandvikens Jernverk AB - bilder, 1924 Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 12.4 MB)

Sandvikens järnverk, 1930

I häftet ingår ett antal kolorerade bilder som visar anläggningar i järnverket. Företaget hade ännu ett stort direkt engagemang i samhällsinrättningar såsom bad, sjukhus och en idrottsplats.  Sandvikens köping 1927 hade ännu inte tillräckliga resuser och företagsandan i järnverket var ännu starkt patriarkaliskt med stort samhällsengagemang.
Sandvikens järnverk, 1930 Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 7.3 MB)

Sandvikens järnverk. Informationsbroschyr, 1938

Historik samt beskrivning av tillverkningen
Broschyr från Sandvikens Järnverk, 1938 Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.1 MB)

Ett besök i Sandvikens järnverk, 1954

Broschyr från Sandvikens Järnverk, 1954 Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.6 MB)

SEEFAB - See Fabriks Aktiebolag

Seefab 1895-1945

En minnesskrift till femtioårsjubileet.  See Fabriks Aktiebolag Sandviken.
See Fabriks AB eller SEEFAB  hade vid 50-årsjubileet ca 700 anställda och var Sandvikens näst största industriföretag.
Seefab 1895-1945 Pdf, 7.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 7.9 MB)

Järbo

Gefle-Postens jultidning 1910, artikel om Järbo

Artikel om Järbo, 1910 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)

Hembygden 1944.

Utgivare: Järbo SLU-avdelning.
Med annonssidor för Järbo med omnejd.
Hembygden 1944 Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10.5 MB)

Aktiebolaget Gestriklands Yllefabrik 1956

Skrift om tillverkningen i Järbo
Aktiebolaget Gestriklands Yllefabrik 1956 Pdf, 908.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 908.6 kB)

Järbo kommun 100 år, 1963

Järbo kommun firade 100-årsjubileum 1963 med en utställning om bygdens handel, industri och hantverk.
Text: En kort järbohistorik av Joel Järbing.
Teckningar: Eigil Thorell.
Järbo kommun 1963 Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.6 MB)

Turistbroschyr från Järbo, 1970

Järbo turistbroschyr 1970 med serviceställen och karta.
Turistbroschyr Järbo Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Gestriklands Yllefabrik, reklambroschyr 1952

Reklambroschyr om Gestriklands Yllefabrik AB i Järbo
Gestriklands Yllefabrik, reklambroschyr Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.1 MB)

Ovansjö

Gefle-Postens jultidning 1910, artiklar om Ovansjö, samt annonser från Storvik

Gefle-Postens jultidning 1910, Storvik Ovansjö Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.4 MB)

Ovansjö sparbank 100 år 1961

Ovansjö sparbank hade ännu 1961 huvudkontor i sparbankshuset i gamla tingshuset i Ovansjö centralt i Kungsgårdens samhälle med filialkontor i Sandviken, Hammarby, Storvik, Åshammar och Järbo.
Ovansjö sparbank 1961 Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.1 MB)

Storviks köping. Ett stationssamhälles historia 1875-1955

En beskrivning över stationssamhället Storvik utgiven med bidrag från kommunalfullmäktige i Storviks köping skriven av Dawid Sandberg.
Storviks köping, 1875-1955, del 1 Pdf, 9.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9.1 MB)
Storviks köping, 1875-1955, del 2 Pdf, 10.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10.4 MB)

Storviks köping 1924-1970.

Kommunhistorik inför kommunsammanläggningen 1971 då Sandvikens kommun bildades.
Text: Edvard Jansson
Teckningar: Ola Persson
Storviks köping 1924-1970 Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.3 MB)

Åldringsvården inom Ovansjö kommun.

Historik och uppgifter sammanställda till Ovansjö hemmets invigning 26 september 1970.
Historik Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.1 MB)
Inbjudningskort till invigningen Pdf, 101.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 101.2 kB)

Ovansjö kommuns slutvinjettskrift 1970

Utgiven med anledninga av Ovansjö kommuns upphörande den 31 december 1970
Ovansjö kommuns slutvinjettskrift, del 1 Pdf, 8.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8.3 MB)
Ovansjö kommuns slutvinjettskrift, del 2 Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10.5 MB)

Årsunda

Årsunda kommuns historik 1750-1850

Årsunda kommun var självständig 1863-1970, dessförinnan egen församling eller socken åtminstone sedan 1500-talet. Under medeltiden var Årsunda annexförsamling till Ovansjö.
Historik sammanställd av Anders Käller i Hedesunda med ledning av sockenstämmoprotokoll, kommunalstämmo- och kommunalfullmäktigeprotokoll. Kommunalkamrern i Årsunda, Bror Jonasson, har skrivit avsnittet om plan- och byggnadsutveckling.
Årsunda kommuns historik Pdf, 13.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 13.4 MB)

Österfärnebo

Gysinge herrgårdspensionat, 1930

Efter järnbrukstiden på Gysinge bruk var det vid flera tillfällen pensionat på herrgården, här en reklambroschyr från ca 1930.
Gysinge herrgårdspensionat Pdf, 795.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 795.6 kB)

Österfärnebo kommun 1721-1850. Vi bläddrar i protokollen

Österfärnebo del 1 Pdf, 12.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 12.1 MB)
Sockenstämmoprotokoll 1721-1850

Österfärnebo del 2 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.7 MB)
Kyrkostämmoprotokoll

Österfärnebo del 3 Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.2 MB)
Ur kommunalstämmo- och kommunalnämnds protokoll

Österfärnebo folkbibliotek 1862-1962

Historik av okänd författare.
Österfärnebo folkbibliotek, 1862-1962 Pdf, 481.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 481.4 kB)

Turistbroschyr från 1953

Turistbroschyr från 1953

Några bidrag till Sandvikens historia
Ny Illustrerad Tidning från augusti 1883

Ny Illustrerad Tidning från augusti 1883

Text om Sandviken ur lexikon från 1865

Text om Sandviken ur lexikon från 1865

Text om bostäder ur lexikon från 1865

Text om bostäder ur lexikon från 1865

Broschyr om Jernvallen från 1946
Brandordning från 1924

Brandordning från 1924

Informationsbroschyr om Sandvikens stad, 1965

Informationsbroschyr om Sandvikens stad, 1965