Michael skriver om spelmannens historia

Jag har alltid haft drömmen att skriva en bok. I detta fall snarare att sammanställa en bok. En bok där musik är det bärande men där musiken sätts i ett kulturhistoriskt  och mänskligt sammanhang. Människor som sticker ut, som vill och vågar är intressanta.

Joel Rådberg var en människa som ville mycket på det musikaliska området. En som var skicklig att spela, att berätta, att samla in och att presentera. Han  kunde i sina bästa stunder fängsla en stor publik.

För mig har bokarbetet betytt att jag lärt mig mycket om musiken, om människan och familjen. Det har också givit mig möjlighet att använda mycket av min kulturhistoriska kunskap och den lokala historien både i Sandviken och Gästrikland. Arbetet har på så sätt blivit lustfyllt och givande.

Michael Müller

Boken om Joel Rådberg

Michael Müller

Michael Müller