Johanna och Eva gör så att andra får Ta plats

Johanna Björkqvist och Eva Persson arbetar under våren med ett konstprojekt där tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar är central. Där kan alla synas och få möjlighet att mötas utefter sina villkor.

Vår dröm är att genom utställningen TA PLATS!, där vi får möjlighet att kunna ha seminarier och egna utställningar, belysa värdet av tillgänglighet och framför allt bemötande av olika människor på deras nivå. Vi ser i vårt arbete att bemötandet har en väldigt stor betydelse.

Sinnesriket, ett ställe att må bra på!


TA PLATS! är en unik och eftertraktad utställning och är en del i Sinnesrikets strävan att göra något för sin verksamhet. Till Sinnesriket kommer människor som har olika former av funktionsnedsättningar och även personer utan egentlig funktionsnedsättning.
Sinnesrikets hemsida: www.sandviken.se/sinnesriket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se också: Utställningen Ta Plats

Eva och Johanna i ett av rummen på Sinnesriket

Eva och Johanna i ett av rummen på Sinnesriket