Ingrid gör sommarteater om Konsulns liv

Jag föddes på Järngatan, men mina minnen från bruket är få, då jag vid 5-års ålder flyttade till annan del av samhället.

Efter skolan kom jag till Tandläkare Ekman som tandsköterska, där jag arbetade fram till hans död. på så vis kom jag i närmare kontakt med familjen och paret Disponent Fredrik Göransson.
Jag hade många år tidigare träffat Kjerstin Göransson Ljungman som patient och fått veta, att hon var författarinna. Efter en tid kom jag över hennes bok om Konsul Göransson, men sedan blev den bortglömd, tills en dag mitt barnbarn hittade den och jag började ånyo studera den.
Intresset växte och efter ett par gångers genomläsning av den, funderade jag på om inte innehållet var av stor betydelse för fler än mig!

Sommarspelet började i en enkel utformning, men när fler blev intresserade och tanken väcktes att det skulle uppföras vid det stora jubileet år 2012.

Det känns ofattbart, att inom kort kommer min dröm att gå i uppfyllelse och minnen från barn och ungdomstiden kan jag få förmedla genom detta. Många yngre och nyinflyttade har ju ingen aning om, att för 150 år sedan fanns bara 3 hus i det blivande Sandviken. Kanske kommer någon att se omvandlingen med nya ögon och jämföra med dåtidens levnadsmöjligheter.

Vi tror också, att för vårt föreningsarbete, är det bra, att få arbeta med ett så stort projekt som detta. I rollerna finner vi juniorer från tidig ålder, ungdomsföreningen UNF och vuxen-föreningen i ett intressant samarbete.

Ingrid Nilsson

Programblad - Sandviken i Göranssons fotspår Pdf, 876.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 876.4 kB)

Sommarteater om Konsulns liv

Ingrid Nilsson

Ingrid Nilsson